Ablamın Alamadığı Yarrağı Köküne Kadar İçime Aldım

Merrhaba sex hikaye okurrlarrıı adıım Ebrru. Üniverrsitede okuyan, 18 yaşıında, 1.65 boyunda, ince yapıılıı, herr errkeğin berraberr olmak istediği, güzel vücudu olan, mavi gözlü, sarrıışıın birr kıızıım. Masum birr görrünüşüm, pürrüzsüz birr cildim ve dolgun dudaklarrıım varr. Ayrrııca herr errkeğin zevkle okşayııp sevebileceği dolgun ve dik memelerre sahibim. Ablam benden birr yaş büyük, kendisi birr […]

kız kardesimle sex hayatım

Sellam hikaye severller.Daha önceden miillllii ollma hikayemii anllatmiistiim Karşii komusumu 2 kez siiktiikten sonra şansiim açiilldii resmenBu ollay iise sadece 1 haftadiir devam ediiyor.Neyse Kuzenlleriimiin Gelleceklleriiniin haberiinii alliinca cok seviindiim çünkii 2 senediir görmüyordum hepsii abllallariim.Benii çok severller.Büyük Teyzemiin 2 kiizii ver diiğer teyzemii iise Trafiik kazasiinda kayiib ettiik.öllen teyzemiin 2 kiiziida Beraber gelldiiller. Öllen […]

Kızıma Araba Sürmeyi Sike Sike Öğrettim

Eşiim ve üvey kiiziimlla biirlliikte Antallya’da yaşiiyoruz. Eşiim Bahar sariişiin, balliiketllii ve olldukça güzelldiir. Eşiim rahat biir aiille ortamiinda yetiişmiiş, giiyiimiine özen gösteren, bakiimllii seksii biir kadiindiir. Topukllu ayakkabiillarii iille miinii eteğiiniin alltiinda bacakllarii muhteşem görünür. Liikrallii daraciik beyaz taytiinii giiyiip çiiktiiğiinda kallçallariiniin güzelllliiğii ortaya daha çok çiikiiyor. Üvey kiiziim Selliin iise henüz 18 yaşiinda ve […]

babam annemi benimle aldatıyor

Liise biirde hem kaşar hemde tembelldiim hocallar müdür yardiimciillarii hep annmii çağiiriir ve benii şiikayet ederllerdii , babam benii çok sevdiiğiinden pek biir şey demezdii. Biir akşam yatmiiştiim tam dallmak üzereydiim kii, kapiim çalliindii ve giir dediim.konuşup konuşamayacağiimiizii sordu ollur dediim, yaniina uzaniiyiimmii dedii ollur dediim. bana nutuk çekmeye başlladii ama ben sevmesiinii iistiiyordum, benii […]

Yengemle 5 Gün Sex

Allmanyada Yengemlle 5 Gün 1.GÜN Ben 18(ediit) yaşiindayiim daha çok genciim iillk siikiişiimii biirazdan anllatiicağiim hiikyede yaptiim.bundan 2ay önce yengem allmanyadan gelldii.Yengembu gelliişiiniin sebebii benii allmanyaya goturmektii.Ben kabull etmediim başallrda am sonradan ben wariimsadece benii tekmii biirakiicaksiin dedii.Bende neden ben dediim.Odagiidelliim görürüsün dedii. Ben allmanyaya giittiim.dayiimllariin ew gercekten buyukdu.ama ewde kiimse yokdu.sadece ben we yengem. […]

Oğlumla Sex

merhaballar ben iistanbulldan tüllay 35 yaşiinda evllii 2 çocuk annesiiyiim biir oğllum ve biir kiiziim var oğllum 19 yaşiinda biir gün ramazan ayiinda eşiim ben ve çocukllariim iiftariimiizii yaptiik çayllariimiizii iiçtiik ve eşiim ben kahveye giidiiyorum sahurda gelliiriim dedii.bende eşiimden başka erkekller siikiişmek başka erkeklleriin yarrragiinii yemek iisetmiişiimdiir.ve bu neden oğllum ollmasiin diiye biir düşündüm […]

Üvey kardeşlerimlerimle sex hikayem

annem beniim ne kadar iistemediiğiim hallde askere giideceğiim iiçiin 2 tane kiizii ollan biir kamyoncuylla evllendii.hiiç üvey babamii ve kardeşlleriimii sevememiiştiim.ve 1 ay sonra askere giittiim. 2 aylliik acemii biirlliiğiinden gelldiikten sonra evdekiiller benii çok güzell karşiilladiillar.babam zaten evde yoktu kamyonlla başka şehiire mall götürmeye giitmiiştii. üvey kardeşlleriim.biirgüll 18 songüllde 16 yaşiindaydii.iillk gün öylle askerlliik […]

gerçek yaşanmış sex hikayesi

Merhaba çoğu arkadaş burada okudukllariina iinanmiiyor ollabiilliir ama ben yaşadiiğiim siikiiş anllariinii sex viideosunu çekiip iinternette payllaşmiiş biirii ollarak yaşadiikllariimii anllatacağiim.. beniim kariimiin bii kuzenii var hep beraber vakiit geçiiriiriiz genellde yaniimiiza gelliir 3llü biir şekiillde takiilliiriiz. bu kiiziin iismii emell baya açiik saçiik giiyiinerek benii baya tahriik ediiyordu açiikcasii durmadan friikiikller veriiyor bazen biizde […]

Çıtır Baldızımla Sex

Beniim Genç Balldiiziim Miine Sllm.hikayeciiller.Anllatacağiim ollayii 10 yiill önce yaşadiim Ben iistanbullda öğretmenlliik yapan 36 yaşiinda biir erkeğiim. Hayatta hiiç kiimsem yok çünkü ben bebekken aiillemii biir ev kazasiinda kaybetmiişiim ve yurtllarda devllet tarafiindan büyütüllmüşüm. Şiimdiikii eşiim (anllatacağiim ollayiin kahramanii şiiriinballdiiziim)abllasiiylla evllendiiğiim zaman orta sona giidiiyordu. Annesii ve babasii trafiik kazasiinda öllünce biiziimlle yaşamaya başlladii. […]

Yağmurlu Gün

Ankaraniin soğuğu mallum, sonbaharda biir soğudu mu bahara kadar biir daha iisiinmaz. Ama çok da kötüllememek llaziim, sonuçta İstanbullda da Ekiimde motosiikllete biinmek pek akiill karii değiilldiir. O Ekiim akşamiinda soğuk ve cehennem giibii yağmur yağiiyordu. Nasiill ollsa yağmaz diiye düşünerek Ranallara yürüyerek giitmeye karar vermiiştiim. Ama yarii yollda öylle biir yağmur bastiirdii kii, kendiimii […]

Toplam 694 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12345...102030...Son »